SREDNJA ŠKOLA
"SVETI SAVA"
Nušićeva 12a/I, BEOGRAD
FILOLOŠKA GIMNAZIJA
SMER - ŽIVI JEZICI


Biti gimnazijalac je oduvek predstavljalo posebnu čast i privilegiju.
Filološka gimnazija je škola za posebno nadarene učenike. U školi se uči osam jezika i to sedam živih (engleski, francuski, ruski, nemački, italijanski, španski i japanski ) i jedan klasični (latinski).
Naši učenici na najbolji mogući način predstavljaju љkolu tako љto odlaze na studijska putovanja i učestvuju na takmičenjima. Nadamo se da će se među njima naći oni koji će ostaviti značajan trag u srpskoj nauci, kulturi i umetnosti.
Filološka gimnazija se izdvaja od drugih i po predmetima koji se u njoj izučavaju. Za razliku od drugih srednjoљkolaca, naљi učenici proučavaju srpski jezik i knjiћevnost kao dva odvojena predmeta, љto im omogućava da steknu љiroka znanja i o jeziku i o knjiћevnosti. Uvod u opљtu lingvistiku je takođe poseban predmet, a na časovima Osnovi prevođenja, koji se uči u trećem razredu gimnazije, upoznaju se tehnikama pismenog i usmenog prevođenja. Na časovima Retorike učenici Filoloљke gimnazije imaju priliku da razvijaju veљtinu lepog govora i primenjuju znanja iz stilistike. Profesori posebno podstiču istraћivači rad, kreativno pisanje, realizovanje različitih lingvističkih projekata, negovanje poetskog senzibiliteta učenika, samostalno ispoljavanje u oblasti literalnog stvaralaљtva. Ne treba zaboraviti ni kvalitetno opљte obrazovanje iz svih oblasti znanja (istorija, geografija, likovna umetnost, muzička kultura itd).
U Filoloљkoj gimnaziji i odeljenjima za učenike sa posebnim sposobnostima ostvaruju se posebni planovi i programi za učenike sa posebnim sposobnostima u četvorogodiљnjem trajanju, kojima se obezbeđuje priprema za nastavak obrazovanja u visokoљkolskim ustanovama. 

Škola se nalazi u samom centru grada (u Nušićevoj ulici) ulaz sa Terazija.


NASTAVNI PLAN FILOLOŠKE GIMNAZIJE
pogledajte ovde
Copyright © 2017. by Srednja škola "SVETI SAVA"   ·  e-mail: sssvetisava@gmail.com