СРЕДЊА ШКОЛА
"СВЕТИ САВА"
Нушићева 12a/I, БЕОГРАД
ЗАНИМАЊА
Подручје рада: Гимназија


Гимназија општи тип

Филолошка гимназија - Смер живи језици

Друштвено - језички смер

Подручје рада: Здравство и социјална заштитаМедицинска сестра - техничар

Медицинска сестра - васпитач

Фармацеутски техничар

Физиотерапеутски техничар

Козметички техничар

Педијатријска сестра техничар
Copyright © 2017. by Srednja škola SVETI SAVA   ·  e-mail: sssvetisava@gmail.com