СРЕДЊА ШКОЛА
"СВЕТИ САВА"
Нушићева 12a/I, БЕОГРАД
Василије Бакић, ученик средње школе „Свети Сава“.

Омладинац ФК ЧУКАРИЧКИ, једног од најуспешнијих Српских клубова.
Данас поред тога што треба бити успешан у спорту којим се бавиш,важно је обазовање.
Свакодневни тренинзи, такмичења, турнири у земљи и иностранству, одузимају доста времена,али да све може да се постигне доказ је најбоља средња школа „Свети Сава“ која има разумевања за нас спортисте, олакшава нам да будемо образовани и у свему успешни.
Copyright © 2017. by Srednja škola "SVETI SAVA"   ·  e-mail: sssvetisava@gmail.com