СРЕДЊА ШКОЛА
"СВЕТИ САВА"
Нушићева 12a/I, БЕОГРАД
АКРЕДИТАЦИЈА 022-05-00086/2012-03
ЗАПОШЉАВАЊЕ У НЕМАЧКОЈ И АУСТРИЈИ
ВАНРЕДНО ШКОЛОВАЊЕ


Ванредно школовање (ако желите да наставите прекинуто школовање, ако се активно бавите спортом, запослени сте или имате неки други разлог)

Потребна документа:
- Извод из матичне књиге рођених
- Сведочанства основне школе (за упис у први разред)
- Сведочанство претходно завршеног разреда (за упис у други, трећи и четврти разред)

Доквалификација и преквалификација
Школа може да одговори и потребама доквалификације, а такође и преквалификације за сва заинтересована лица која, у времену брзих технолошких промена и потребе промене радног места, желе да добију квалитетно образовање и успешно запослење.

Ученици ће имати могућност да полагањем диференцијалних испита прелазе из једног образоног профила у други. На тај начин се отварају веће могућности избора за даље школовање као и за евентуалну промену одлуке у избору жељеног занимања.

Преквалификација (ако хоћете да промените занимање у оквиру истог или другог подручја рада)
- Сведочанства претходног образовног профила (1., 2., 3., и 4. разреда)
- Диплома матурског или завршног испита
- Извод из матичне књиге рођених

Доквалификација (ако сте завршили трогодишњу школу и желите да наставите и завршите четворогодишње школовање)
- Сведочанства претходног образовног профила (1., 2., 3., разред)
- Диплома завршног испита
- Извод из матичне књиге рођених
Copyright © 2017. by Srednja škola SVETI SAVA   ·  e-mail: sssvetisava@yahoo.com