СРЕДЊА ШКОЛА
"СВЕТИ САВА"
Нушићева 12a/I, БЕОГРАД
Драги родитељи и ученици,
Оснивању Средње школе „Свети Сава“ предходило је дуго педагошко искуство и богата медицинска пракса оснивача Школе. Вођени интересима позитивног развоја, не само наших ученика, већ и наших наставника, намера нам је да се школа развија у складу са савременим трендовима у образовању и јасним погледом у будућност.

Позивамо Вас да посетите нашу школу, обиђете све наше кабинете, питате, предложите и поделите са нама нове идеје. Све што је за добробит развоја и унапређење образовања, радо ћемо прихватити, усвојити и применити. Жеља нам је да наше ученике што успешније припремимо за даље школовање, за брзо укључење у реални свет рада, једном речју да их припремимо за живот.
РЕДОВНО ШКОЛОВАЊЕ
ВАНРЕДНО ШКОЛОВАЊЕ
Ванредно школовање (ако желите да наставите прекинуто школовање, ако се активно бавите спортом, запослени сте или имате неки други разлог)

Потребна документа:
Извод из матичне књиге родјених
Сведочанства основне школе (за упис у први разред)
Сведочанство претходно завршеног разреда (за упис у други, трећи и четврти разред)
·

Доквалификација и преквалификација
Школа може да одговори и потребама доквалификације, а такође и преквалификације за сва заинтересована лица која, у времену брзих технолошких промена и потребе промене радног места, желе да добију квалитетно образовање и успешно запослење.

Ученици ће имати могућност да полагањем диференцијалних испита прелазе из једног образоног профила у други. На тај начим се отварају веће могућности избора за даље школовање као и за евентуалну промену одлуке у избору жељеног занимања.

Преквалификација (ако хоћете да промените занимање у оквиру истог или другог подручја рада)
Сведочанства претходног образовног профила (1., 2., 3., и 4. разреда)
Диплома матурског или завршног испита
·
Извод из матичне књиге родјених

Доквалификација (ако сте завршили трогодишњу школу и желите да наставите и завршите четворогодишње школовање)
Сведочанства претходног образовног профила (1., 2., 3., разред)
Диплома завршног испита
Извод из матичне књиге родјени
Упис за школску годину 2017-2018. је почео! ПОПУСТИ ДО 35%
ЗА УПИС У 1. РАЗРЕД СРЕДЊЕ ШКОЛЕ
Пријава за упис (школа обезбеђује формулар за пријаву)
Извод из матичне књиге рођених
Сведочанства о завршеном шестом, седмом и осмом разреду основне школе
Лекарско уверење за упис у средњу школу (за гимназије не треба)
Потписан уговор о школовању

Уплатом школарине ученицима су обезбеђени:
· Менторски рад
· Коришћење уџбеника и основни прибор за рад
· Могућност коришћења опреме и технике у току школске године: интернет, лаптоп, видео бим
· Допунска или додатна настава (по потреби)
· Часови физичког васпитања у спортском центру “ТАШ” Београд
· Пракса у познатим клиникама (за стручне школе)
· Посете културним, спортским и другим манифестацијама

РОКОВИ ЗА УПИС РЕДОВНИХ УЧЕНИКА
Упис нових ученика траје до 31.августа 2017. године.
НОСТРИФИКАЦИЈА ДИПЛОМА СТЕЧЕНИХ У ИНОСТРАНСТВУ
Ако сте завршили средњу школу у иностранству можемо Вам помоћи око нострификације диплома и сведочанства и признавања диплома одређеног занимања, ради запошљавања или наставка школовања на високошколским установама у Србији.

Прочитајте више....
НОСТРИФИКАЦИЈА
Copyright © 2017. by Srednja škola SVETI SAVA   ·  e-mail: sssvetisava@yahoo.com