СРЕДЊА ШКОЛА
"СВЕТИ САВА"
Нушићева 12a/I, БЕОГРАД
РЕДОВНО ШКОЛОВАЊЕ


ЗА УПИС У 1. РАЗРЕД СРЕДЊЕ ШКОЛЕ

Пријава за упис (школа обезбеђује формулар за пријаву)
Извод из матичне књиге рођених
Сведочанства о завршеном шестом, седмом и осмом разреду основне школе
Лекарско уверење за упис у средњу школу (за гимназије не треба)
Потписан уговор о школовању


Уплатом школарине ученицима су обезбеђени:

· Менторски рад
· Коришћење уџбеника и основни прибор за рад
· Могућност коришћења опреме и технике у току школске године: интернет, лаптоп, видео бим
· Допунска или додатна настава (по потреби)
· Часови физичког васпитања у спортском центру “ТАШ” Београд
· Пракса у познатим клиникама (за стручне школе)
· Посете културним, спортским и другим манифестацијама


РОКОВИ ЗА УПИС РЕДОВНИХ УЧЕНИКА
Упис нових ученика траје до 31.августа 2016.године.


Упис за школску годину 2017-2018. је почео! ПОПУСТИ ДО 35%
Copyright © 2017. by Srednja škola SVETI SAVA   ·  e-mail: sssvetisava@gmail.com