SREDNJA ŠKOLA
"SVETI SAVA"
Nušićeva 12a/I, BEOGRAD
PEDIJATRIJSKA SESTRA - TEHNIČAR

Područje rada: Zdravstvo i socijalna zaštita
Trajanje obrazovanja: četiri godine
Bavi se zaštitom i prevencijom bolesti kod dece i radi kao pedijatrijski asistent, odnosno asistent dečijem doktoru. Obučen je da koristi određene terapijske metode, spreman da ukaže pomoć pacijentu kao i da obavlja previjanje, prikuplja biološke uzorke i prosleđuje ih na dalju analizu. Vodi računa o sterilizaciji instrumenata i bavi se vakcinacijom kao i organizovanjem obavezne sistematske kontrole i pregleda.
CILJEVI
Radi na evidentiranju potrošnog medicinskog materijala i ispisuje medicinske kartone i recepte. Radno mesto je vezano za rad sa zdravom decom uzrasta do 7 godina i uz pomoć drugog osoblja vodi brigu o deci mlađoj od 3 godine. Podstiče zdrave navike i zadužen je za opštu higijenu dece.  Posao se obavlja u ustanovama kao što su dečije bolnice, ambulante i domovi zdravlja.


Copyright © 2017. by Srednja škola "SVETI SAVA"   ·  e-mail: sssvetisava@gmail.com