СРЕДЊА ШКОЛА
"СВЕТИ САВА"
Нушићева 12a/I, БЕОГРАД
НОСТРИФИКАЦИЈА ДИПЛОМА СТЕЧЕНИХ У ИНОСТРАНСТВУ


Ако сте завршили средњу школу у иностранству, можемо Вам помоћи око нострификације диплома и сведочанства и признавања диплома одређеног занимања, ради запошљавања или наставка школовања на високошколским установама у Србији.

Прочитајте више....
Copyright © 2017. by Srednja škola SVETI SAVA   ·  e-mail: sssvetisava@gmail.com