СРЕДЊА ШКОЛА
"СВЕТИ САВА"
Нушићева 12a/I, БЕОГРАД
ЗАПОШЉАВАЊЕ У НЕМАЧКОЈ И АУСТРИЈИ
НОСТРИФИКАЦИЈА ДИПЛОМА СТЕЧЕНИХ У ИНОСТРАНСТВУ


Ако сте завршили средњу школу у иностранству, можемо Вам помоћи око нострификације диплома и сведочанства и признавања диплома одређеног занимања, ради запошљавања или наставка школовања на високошколским установама у Србији.
АКРЕДИТАЦИЈА 022-05-00086/2012-03
Copyright © 2017. by Srednja škola SVETI SAVA      e-mail: sssvetisava@yahoo.com