"СВЕТИ САВА"
СРЕДЊА ШКОЛА
Нушићева 12a/I, БЕОГРАД
АКРЕДИТАЦИЈА 022-05-00086/2012-03
ЗАПОШЉАВАЊЕ У НЕМАЧКОЈ И АУСТРИЈИ
МЕДИЦИНСКА СЕСТРА - ВАСПИТАЧ

Подручје рада: Здравство и социјална заштита
Трајање образовања: четири године
ОСПОСОБЉАВАЊЕ
Ово четворогодишње образовање пружа како стручно тако и добро опште образовање. Теоријска настава и вежбе изводе се у кабинетима. Медицинска сестра - васпитач учи предшколску, дечију и општу психологију. Током школовања ученици стичу здравствено и педагошко образовање за рад на пословима неге и васпитања деце узраста од једне до три године.
Медицинска сестра - васпитач ради у обдаништима са здравом децом, узраста од једне до три године, на пословима неге и васпитања. Повија, облачи децу и игра се са њима. Активно учествује у формирању хигијенских, културних и радних навика деце. Медицинска сестра - васпитач сарађује са родитељима, планира и остварује васпитни рад у групи, организује слободне и усмерене активности деце, припрема простор и васпитни материјал за игру.
РАДНИ ЗАХТЕВИ
Радни задаци укључују: пријем деце у установу за дечији боравак (санитарни преглед), спровођење личне хигијене деце раног узраста, спровођење терапије у установама за дечији боравак, дезинфекцију и стерилизацију опреме, играчака и осталог материјала, припремање деце за превентивне здравствене прегледе и помагање лекару при прегледу. Медицинска сестра - васпитач води педагошку и здравствену документацију.
ОПИС ПОСЛА
Copyright © 2017. by Srednja škola "SVETI SAVA"      e-mail: sssvetisava@yahoo.com