СРЕДЊА ШКОЛА
"СВЕТИ САВА"
Нушићева 12a/I, БЕОГРАД
КОЗМЕТИЧКИ ТЕХНИЧАР

Подручје рада: Здравство и социјална заштита
Трајање образовања: четири године

ОПИС И ДУЖНОСТИ
Опис рада

Дужности - стручне компетенције:

- Хигијенско-естетска нега, заштита и рехабилитација коже и аднекса коже
ЦИЉЕВИ СТРУЧНОГ ОБРАЗОВАЊА
- Циљ стручног образовања за квалификацију КОЗМЕТИЧКИ ТЕХНИЧАР је оспособљавање лица за хигијенско-естетску негу, заштиту и рехабилитацију коже и аднекса коже.
- учествује у утврђивању козметичке дијагнозе и статуса коже;
- изводи спровођење метода асепсе и антисепсе;
- изводи козметодијагностику и козметотерапијске процедуре на регији лица и тела;
- изводи апаратурне козметотерапијске процедуре код различитих типова, стања и проблема на кожи;

- КОЗМЕТИЧКИ ТЕХНИЧАР изводи масажу лица код одређених козметско-медицинских проблема, као и код здраве коже;
- примени одговарајући избор препарата за препаративну козметику и продужену козметотерапију;
- изводи стандардне маникир и педикир процедуре;
- прати научно-стручну литературу из савремене праксе;

- КОЗМЕТИЧКИ ТЕХНИЧАР организује рад у козметичким установама - пријем клијента, вођење документације
испољи љубазност у комуникацији са сарадницима и клијентима.
Copyright © 2017. by Srednja škola "SVETI SAVA"   ·  e-mail: sssvetisava@gmail.com