СРЕДЊА ШКОЛА
"СВЕТИ САВА"
Нушићева 12a/I, БЕОГРАД
НАСТАВНЕ ПЛАНОВЕ И ПРОГРАМЕ прописане од стране Министарства можете погледати овде.
ГИМНАЗИЈА
ДРУШТВЕНО-ЈЕЗИЧКИ СМЕР

Ко жели да, након средње школе, упише неки од факултета са подручја друшвених наука, права, историје, социологије, филолошког факултета, или да студира књижевност, журналистику, историју уметности и сл. уписивање друштвено-језичког смера је прави избор.
У гимназији су подједнако заступљени предмети друштвених наука и језика. Знања која се током школовања стекну из филозофије, психологије, социологије, ликовне и музичке уметности, страних језика од немерљивог су значаја, не само за даље школовање, него и за изградњу опште културе и ширину интелектуалног размишљања.
Своје уметничке и стваралачке склоности ученици друштвено-језичког смера могу реализовати кроз бројне секције. Гимназија друштвено језичког смера пружа предзнање за припрему различитих пријемних испита на факултетима.
Copyright © 2017. by Srednja škola "SVETI SAVA"   ·  e-mail: sssvetisava@gmail.com