SREDNJA ŠKOLA
"SVETI SAVA"
Nušićeva 12a/I, BEOGRAD
FIZIOTERAPEUTSKI TEHNIČAR

Područje rada: zdravstvo i socijalna zaštita
Trajanje obrazovanja: četiri godine
OPIS I DUŽNOSTI
- Cilj stručnog obrazovanja za kvalifikaciju FIZIOTERAPEUTSKI TEHNIČAR je osposobljavanje lica za sprovođenje fizioterapeutskih procedura i terapeutskih postupaka, sprovođenje balneoklimatoloљkih procedura i masaћu pacijenata.

Neophodnost stalnog prilagođavanja promenljivim zahtevima trћiљta rada, potrebe kontinuiranog obrazovanja, stručnog usavrљavanja, razvoj karijere, unapređivanja zapoљljivosti, usmerava da FIZIOTERAPEUTSKI TEHNIČAR bude osposobljen za:

- primenu teorijskih znanja u praktičnom kontekstu;
- primenu sigurnosnih i zdravstvenih mera u procesu rada;
- primenu mera zaљtite ћivotne sredine u procesu rada;
- upotrebu informatičke tehnologije u prikupljanju, organizovanju i koriљćenju informacija u radu i svakodnevnom ћivotu;
- preuzimanje odgovornosti za vlastito kontinuirano učenje i napredovanje u poslu i karijeri;
- prepoznavanje poslovnih mogućnosti u radnoj sredini i љirem socijalnom okruћenju.
- sprovodi fizioterapeutske procedure
- sprovodi terapeutske postupke

- sprovodi balneoklimatoloљke procedure i masaћu pacijenata
CILJEVI STRUČNOG OBRAZOVANJA
Opis rada

Duћnosti - stručne kompetencije:

- Sprovođenje fizioterapeutskih procedura
- Sprovođenje terapeutskih postupaka
- Sprovođenje balneoklimatoloљkih procedura i masaћa pacijenata
Copyright © 2017. by Srednja škola "SVETI SAVA"   ·  e-mail: sssvetisava@gmail.com