СРЕДЊА ШКОЛА
"СВЕТИ САВА"
Нушићева 12a/I, БЕОГРАД
ФИЗИОТЕРАПЕУТСКИ ТЕХНИЧАР

Подручје рада: здравство и социјална заштита
Трајање образовања: четири године
ОПИС И ДУЖНОСТИ
Опис рада

Дужности - стручне компетенције:

- Спровођење физиотерапеутских процедура
- Спровођење терапеутских поступака
- Спровођење балнеоклиматолошких процедура и масажа пацијената
ЦИЉЕВИ СТРУЧНОГ ОБРАЗОВАЊА
- Циљ стручног образовања за квалификацију ФИЗИОТЕРАПЕУТСКИ ТЕХНИЧАР је оспособљавање лица за спровођење физиотерапеутских процедура и терапеутских поступака, спровођење балнеоклиматолошких процедура и масажу пацијената.

Неопходност сталног прилагођавања променљивим захтевима тржишта рада, потребе континуираног образовања, стручног усавршавања, развој каријере, унапређивања запошљивости, усмерава да ФИЗИОТЕРАПЕУТСКИ ТЕХНИЧАР буде оспособљен за:

- примену теоријских знања у практичном контексту;
- примену сигурносних и здравствених мера у процесу рада;
- примену мера заштите животне средине у процесу рада;
- употребу информатичке технологије у прикупљању, организовању и коришћењу информација у раду и свакодневном животу;
- преузимање одговорности за властито континуирано учење и напредовање у послу и каријери;
- препознавање пословних могућности у радној средини и ширем социјалном окружењу.
- спроводи физиотерапеутске процедуре
- спроводи терапеутске поступке

- спроводи балнеоклиматолошке процедуре и масажу пацијената
Copyright © 2017. by Srednja škola "SVETI SAVA"   ·  e-mail: sssvetisava@gmail.com