SREDNJA ŠKOLA
"SVETI SAVA"
Nušićeva 12a/I, BEOGRAD
FARMACEUTSKI TEHNIČAR

Područje rada: Zdravstvo i socijalna zaštita
Trajanje obrazovanja: četiri godine
OSPOSOBLJAVANJE
Nakon zavrљene srednje љkole učenici stiču naziv FARMACEUTSKI TEHNIČAR. Zapoљljavaju se u apotekama, biljnim apotekama, u proizvodnji farmaceutskih sirovina i gotovih lekova, u kozmetičkoj industriji i proizvodnji dijetetskih proizvoda. Nakon zavrљene srednje љkole učenici mogu upisati farmaceutski fakultet, medicinski fakultet, a mogu upisati i druge srodne fakultete.
DUŽNOSTI
Dužnosti - stručne kompetencije:

- Izvođenje i nadzor tehnoložkih faza u farmaceutskoj i kozmetičkoj industriji
- Kontrolisanje proizvodnog procesa i vođenje proizvodno-kontrolne administracije
- Obezbeđivanje propisanih higijenskih uslova i zaštite na radu
- Vođenje prometa lekova u veletrgovini
- Rad u javnoj apoteci
CILJEVI
Ciljevi stručnog obrazovanja

- Cilj stručnog obrazovanja za kvalifikaciju FARMACEUTSKI TEHNIČAR je osposobljavanje lica za izvođenje i nadzor tehnoloљkih faza u farmaceutskoj i kozmetičkoj industriji, kontrolisanje proizvodnog procesa i vođenje proizvodno-kontrolne administracije, obezbeđivanje propisanih higijenskih uslova i zaљtite na radu, za vođenje prometa lekova u veletrgovini i rad u javnoj apoteci.

Neophodnost stalnog prilagođavanja promenljivim zahtevima trћiљta rada, potrebe kontinuiranog obrazovanja, stručnog usavrљavanja, razvoj karijere, unapređivanja zapoљljivosti, usmerava da FARMACEUTSKI TEHNIČARARI budu osposobljeni za:

- primenu teorijskih znanja u praktičnom kontekstu;
- primenu sigurnosnih i zdravstvenih mera u procesu rada;
- primenu mera zaљtite ћivotne sredine u procesu rada;
- upotrebu informatičke tehnologije u prikupljanju, organizovanju i koriљćenju informacija u radu i svakodnevnom ћivotu;
- preuzimanje odgovornosti za vlastito kontinuirano učenje i napredovanje u poslu i karijeri;
- prepoznavanje poslovnih mogućnosti u radnoj sredini i љirem socijalnom okruћenju.
Copyright © 2017. by Srednja škola "SVETI SAVA"   ·  e-mail: sssvetisava@gmail.com