СРЕДЊА ШКОЛА
"СВЕТИ САВА"
АКРЕДИТАЦИЈА 022-05-00086/2012-03
Нушићева 12a/I, БЕОГРАД
ЗАПОШЉАВАЊЕ У НЕМАЧКОЈ И АУСТРИЈИ
ФАРМАЦЕУТСКИ ТЕХНИЧАР

Подручје рада: Здравство и социјална заштита
Трајање образовања: четири године
ОСПОСОБЉАВАЊЕ
Након завршене средње школе ученици стичу назив ФАРМАЦЕУТСКИ ТЕХНИЧАР. Запошљавају се у апотекама, биљним апотекама, у производњи фармацеутских сировина и готових лекова, у козметичкој индустрији и производњи дијететских производа. Након завршене средње школе ученици могу уписати фармацеутски факултет, медицински факултет, а могу уписати и друге факултете.
ДУЖНОСТИ
- Извођење и надзор технолошких фаза у фармацеутској и козметичкој индустрији
- Контролисање производног процеса и вођење производно-контролне администрације
- Обезбеђивање прописаних хигијенских услова и заштите на раду
- Вођење промета лекова у велетрговини
- Рад у јавној апотеци
ЦИЉЕВИ
Циљ стручног образовања за квалификацију ФАРМАЦЕУТСКИ ТЕХНИЧАР је оспособљавање лица за извођење и надзор технолошких фаза у фармацеутској и козметичкој индустрији, контролисање производног процеса и вођење производно-контролне администрације, обезбеђивање прописаних хигијенских услова и заштите на раду, за вођење промета лекова у велетрговини и рад у јавној апотеци.

Неопходност сталног прилагођавања променљивим захтевима тржишта рада, потребе континуираног образовања, стручног усавршавања, развој каријере, унапређивања запошљивости, усмерава да буду оспособљени за:

- примену теоријских знања у практичном контексту;
- примену сигурносних и здравствених мера у процесу рада;
- примену мера заштите животне средине у процесу рада;
- употребу информатичке технологије у прикупљању, организовању и коришћењу информација у раду и свакодневном животу;
- преузимање одговорности за властито континуирано учење и напредовање у послу и каријери;
- препознавање пословних могућности у радној средини и ширем социјалном окружењу.
Copyright © 2017. by Srednja škola "SVETI SAVA"      e-mail: sssvetisava@yahoo.com