Радно време школе од 15.јула do 15.августа je: 10h-16h 
Пријатељ школе
Пријатељ школе
СРЕДЊА ШКОЛА
"СВЕТИ САВА"
Нушићева 12a/I, БЕОГРАД
ЗАПОШЉАВАЊЕ У НЕМАЧКОЈ И АУСТРИЈИ
Влада Немачке стипендира и запошљава ученике наше школе у Немачкој.
Ученици се могу јавити менаџеру уписа Душки Спасић на тел. 064-812-9680 за све информације.
ШКОЛСКИ КАЛЕНДАР
afasf
asff
ЗАНИМАЊА

АКТУЕЛНО!

Гимназија за ученике са посебним способностима за рачунарство и информатику


Чињеница да је занимање ИТ стручњака једно од најтраженијих у нашој земљи, а да је потреба за адекватно образованим кадровима за наведено занимање све израженија, подстакла је ове године преко седамдесет гимназија да отворе одељења за ученике надарене за информационе технологије. Међу њима је и наша школа.

Специјализовано ИТ одељење чиниће ученици прве године средњошколског образовања, окупљени са циљем да на креативан и јединствен начин започну школовање за будуће ИТ стручњаке. Како би квалитет извођења наставе био на највишем нивоу, рад ће се одвијати у малим групама, под менторством високообразованих наставника и стручних сарадника. У кабинету опремљеном најсавременијим наставним средствима ученици ће, подстакнути иновативним образовним методама, стицати нова и прошитити већ стечена знања. Спој гимназије и средње стручне школе ће, уверени смо, инспирисати уписане ученике да што више интелектуално напредују, како би једнога дана остварили свој сан и били успешни ИТ стручњаци.

Упис у Гимназију за ученике са посебним способностима за рачунарство и информатику у четворогодишњем образовању је већ почео! Пријавите се што пре да бисте остварили право на упис по специјалној, сниженој цени!

Срдачно,

Ваша Средња школа „Свети Сава“

Peшење о акредитацији

ЧEСТИТАМО на упису на БУЏЕТ нашим ученицима:
1.Владимиру Берићу - Филолошки факултет, енглески језик

2.Катарини Гредељ - Филолошки факултет, општа лингвистика са светским језицима

ЧEСТИТАМО следећим ученицима:

1.Владимиру Берићу - на успешном учешћу на такмичењу из енглеског језика, у специјалној групи

2.Марији Поповић - за освојено 14. место на Међународном такмичењу из анатомије

3.Софии Тепшић Робледо - на учешћу у Регионалном центру за таленте Београд II и на освојеним 46 од 50 поена из географије
Подручје рада: Гимназија
Гимназија - општи тип
Филолошка гимназија - Смер живи језици
Друштвено - језички смер
Гимназија - ИТ

Подручје рада: Здравство и социјална заштита
Медицинска сестра - техничар Медицинска сестра - васпитач Фармацеутски техничар
Физиотерапеутски техничар
Козметички техничар
Педијатријска сестра - техничар
ОБАВЕШТЕЊЕ
АКРЕДИТАЦИЈА 022-05-00086/2012-03
ВЛАДА НЕМАЧКЕ СТИПЕНДИРА И ЗАПОШЉАВА
УЧЕНИКЕ НАШЕ ШКОЛЕ У НЕМАЧКОЈ
Copyright © 2017. by Srednja škola SVETI SAVA      e-mail: sssvetisava@yahoo.com